De kracht van IPMA

“Gecertificeerd Projectmanager”. Waar hebben we het dan over? Eén van de opties om een gecertificeerd projectmanager te worden is door het behalen van de IPMA certificering.

IPMA staat voor “International Project Management Association” en is momenteel actief in meer dan 70 landen en heeft wereldwijd meer dan 50.000 actieve gecertificeerde leden.

Het unieke aan IPMA t.o.v. de andere methodieken is de constante actualisering. Waar methodes als PRINCE2 en PMI zich op eigen ontwikkelde methodes focussen werkt IPMA als een overkoepelend geheel. IPMA focust zich op actuele ontwikkelingen in de markt en neemt deze op in het programma. Hierdoor zijn de theorieën en methodes in de IPMA materie vrijwel altijd toe te passen in de huidige projectomgevingen.

Niet iedereen heeft evenveel ervaring en ook niet iedere projectmanager heeft dezelfde scope aan werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden. Binnen IPMA wordt het verschil in ervaring tussen de verschillende projectmanagers opgedeeld in “IPMA-D”, “IPMA-C”, “IPMA-B” en “IPMA-A”.  je begint met IPMA-D en naar mate je aantoonbaar meer ervaring hebt als projectmanager groei je door naar de C, B en uiteindelijk naar A. (zie figuur 1).

Figuur 1

Doordat er strikte voorwaarden zitten aan het behalen van de hogere niveaus van IPMA wordt de kwaliteit van de certificering gegarandeerd. Zo waren  er op 1 januari 2020:

  • 11429 IPMA-D gecertificeerde
  • 2343 IPMA-C gecertificeerde
  • 567 IPMA-B gecertificeerde
  • 16 IPMA-A gecertificeerde

Wat is het concrete verschil tussen deze niveaus?

IPMA-D

IPMA-D is de certificering voor de beginnende projectmanager, of de wat meer ervaren projectmedewerker met behoefte aan theoretische onderbouwing. Gedurende het IPMA-D traject vergaart u theoretisch kennis op alle gebieden van projectmanagement. Ook zul je kritisch je eigen functioneren binnen projecten leren beoordelen. IPMA-D bestaat uit een zelfassessment en een theorie-examen. Bij een positief resultaat ontvangt u het internationaal erkende IPMA-D-certificaat en bent u gerechtigd de titel ‘Certified Project Management Associate’ te voeren.

IPMA-C

Met een IPMA -C certificering laat u zien over zowel een goede theoretische kennis van projectmanagement te beschikken, als de capaciteit te hebben de projectmanager van complexe projecten te kunnen ondersteunen. Het IPMA-C traject laat u op een professionele manier naar projecten kijken, met als doel uw projectmanagement naar een hoger niveau te tillen.

IPMA-B

IPMA-B is bestemd voor de ervaren professional. Met het IPMA-B certificaat bewijst u complexe projecten, programma’s of portfolio’s zelfstandig te kunnen leiden.

IPMA-A

IPMA-A is bestemd voor de zeer ervaren professional. Met het IPMA-A certificaat bewijst u complexe projecten, programma’s of portfolio’s zelfstandig te kunnen leiden. U treedt hiermee toe tot een exclusief gezelschap: op 1 januari 2020 waren er slechts 16 mensen in Nederland gecertificeerd op IPMA-A niveau.

Door het behalen van een certificaat wordt je lid van de IPMA community. Deze community wordt binnen Nederland beheert door “IPMA Nederland”. Deze organisatie focust zich op drie hoofdpunten:

  1. Het organiseren van kennismanagement. IPMA-NL organiseert o.a. lezingen, congressen, themagroepen, seminars en ontbijtsessies, verzorgt het tijdschrift Projectie, nieuwsbrieven, verschillende publicaties en de jaarmonitor. Ook reikt IPMA-NL elk jaar de ‘IPMA-award’ uit aan organisaties die een uitmuntende prestatie leveren op het gebied van project- en programmamanagement. Dit alles met het doel om kennis te organiseren, delen, ontwikkelen en borgen op het vakgebied van projectmanagement.
  2. Certificeren, normeren en accrediteren van projectmanagers en projectmanagement. IPMA-NL probeert zoveel mogelijk van haar leden ertoe te bewegen zich te certificeren. Daarnaast houdt IPMA-NL zich bezig met de accreditatie van IPMA-opleidingsinstituten, normering van functieprofielen en normering van begrippen.
  3. Organiseren van netwerken. Een derde doel van IPMA-NL is verbinden van haar leden. De hierboven genoemde middelen worden hiervoor ingezet, maar ook netwerkborrels, communities en maandelijks lezingen. Tot slot ondersteunt IPMA-NL werkgroepen middels professionaliseringsbijeenkomsten zodat zij optimaal hun netwerkfunctie kunnen benutten.

Samengevat is IPMA een certificering en community in één, met het beoogde doel de kwaliteit van projectmanagement wereldwijd te verbeteren en projectmanagers in de praktijk te ondersteunen met relevante werkgroepen, trainingen en theoretische onderbouwingen die benodigd zijn voor de complexe projecten in de praktijk.

Binnen Oceaa leiden wij al onze collega’s minimaal op met een IPMA-D certificering om ervoor te zorgen dat al onze projectmedewerkers en consultants een goede onderbouwing hebben op het gebied van projectmanagement. Ook wanneer wij zelf niet als projectmanager werken, weten we zowel precies wat het projectmanagement drijft zodat we hier direct op kunnen aansluiten.

Bronnen: IPMA Nederland, IPMA Certificering

Delen op:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Academy
Jaimy ten Dam

De kracht van IPMA

“Gecertificeerd Projectmanager”. Waar hebben we het dan over? Eén van de opties om een gecertificeerd projectmanager te worden is door het behalen van de IPMA

Lees verder »