Faalkosten in de Bouwsector

Faalkosten, de bouw is hier zeker bekend mee. Faalkosten zijn de kosten die ontstaan doordat het bouwproces onnodig inefficiënt is verlopen of het eindproduct niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldeed. In deze blog vertellen we jou graag meer over de meest voorkomende faalkosten in de bouwsector en komen er een aantal oplossingen aan bod.

De meest voorkomende faalkosten

De meeste faalkosten worden gemaakt tijdens de uitvoerende fase van de bouw, dit kan oplopen tot zelfs 76% van de totale faalkosten. De andere 24% van de faalkosten worden gemaakt tijdens de ondersteunende fase van de bouw, denk hierbij aan processen zoals ontwerpen, werkvoorbereiding en prijsvorming.

UITVOERENDE FASE

In de uitvoerende fase zijn er zeven soorten faalkosten die kunnen ontstaan. In de tabel hieronder is te zien welke soorten en hoeveel het percentage per faalkostensoort van de totale 76% is.

Een van de belangrijkste oorzaken is een gebrek aan communicatie of miscommunicatie. Er is vaak sprake van onduidelijke instructies en onduidelijke taakafbakening. Je kan dus concluderen dat er een tekort is aan mondelinge communicatie en dat er te weinig of niets schriftelijk wordt vastgelegd met betrekking tot verantwoordelijkheden. Dit is een belangrijke oorzaak voor de eerste faalkostensoort.  

Een andere onderliggende oorzaak is het tekortschieten in de planning en organisatie. Op de bouwplaats zelf gaat veel tijd verloren met het zoeken naar materialen. Oorzaken hiervan zijn een rommelige bouwplaats en een onlogische inrichting. Ook het tekortschieten van managers en coördinatoren heeft effect op de gehele organisatie van een bouwproject. Het hele bouwproces verloopt hierdoor niet efficiënt en gaat natuurlijk veel tijd verloren.

ONDERSTEUNENDE FASE

In de ondersteunende fase zijn er vijf soorten faalkosten die kunnen ontstaan. In de tabel hieronder is te zien welke soorten en hoeveel het percentage per faalkostenfactor is in het deel van de totale 24%.

Een belangrijke oorzaak in de ondersteunende fase is de onduidelijkheid van de ontwerptekeningen. Deze tekeningen worden vaak niet één op één gemaakt en door wijzigingen van het ontwerp later in het bouwproces zijn er meerdere bouwtekeningen in omloop, dit zorgt voor veel onduidelijkheid.

Maar ook is communicatie een belangrijke onderliggende oorzaak voor de faalkosten in de ondersteunende fase. Men ziet dingen over het hoofd en er wordt te weinig aandacht besteed aan belangrijke aspecten. Door te weinig tijdsbesteding aan de voorbereiding is het ontwerp vaak niet optimaal. De fouten die hierdoor gemaakt worden, komen pas aan het licht tijdens de nazorg.

Oplossingen ten aanzien van faalkosten

Faalkosten zijn niet volledig te reduceren, toch zijn er een aantal mogelijkheden die kunnen helpen bij het reduceren van de faalkosten. Hieronder zijn een aantal oplossingen te lezen:

  • Bedrijven met een NEN-ISO-9000 certificering hebben minimaal een reducering van de faalkosten van minimaal 15%. Om een NEN-ISO-9000 certificering te krijgen moet men een kwaliteitsmanager aanstellen. Deze persoon moet alle faalkosten die ontstaan bijhouden en registreren. Hij houdt bij hoe hoog deze kosten zijn en wat de oorzaken ervan zijn. Vaak worden ten aanzien van deze oorzaken ook verbeteropties gegeven door de kwaliteitsmanager,
  • Een andere mogelijkheid kan zijn om een onafhankelijke manager in te schakelen bij een bouwproject. Deze persoon is dan de schakel tussen alle partijen en is een soort van communicatiemanager. Deze manager communiceert mondeling met deze partijen en communiceert via een database online. Een van de bekendste databases is het BIM-model. BIM kan het aantal bouwfouten reduceren doordat het volledige bouwproject in een 3D programma is weergeven.

Onthoud dat bijna alle oorzaken van faalkosten menselijke fouten zijn!

Bent u geïnteresseerd? En heeft u hulp nodig met het verminderen van uw faalkosten? Wij staan voor u klaar! Neem vrijblijvend contact met ons op.

info@oceaa-projects.nl

Delen op:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Procesoptimalisatie
Esmée Koops

De kracht van Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen methodiek voor het aantoonbaar verbeteren van processen en organisaties. Het biedt een aanpak waarmee organisaties op een gestructureerde

Lees verder »
Besparingspotentieel
Esmée Koops

Faalkosten in de Bouwsector

Faalkosten, de bouw is hier zeker bekend mee. Faalkosten zijn de kosten die ontstaan doordat het bouwproces onnodig inefficiënt is verlopen of het eindproduct niet

Lees verder »