Experts

voor projecten, processen en bedrijven

interim diensten

Ons interim management kenmerkt zich doordat wij tijdelijk uw bedrijf, projecten en management versterken. Onze experts verbinden wij aan uw project. Oceaa Projects investeert constant in de kennis en ervaring van onze professionals. Zij krijgen maatwerk opleidingen en persoonlijke begeleiding. Onze kracht is het belang van de organisatie en de professional centraal te stellen.

Purdy Matto

Relatiemanager

Onze professionals beschikken over

Traineeship

SPRINGPLANK VOOR YOUNG PROFESSIONAL (YP)

In het huidige economische klimaat staan organisaties onder grote druk. Eisen aan efficiëntie en kwaliteit worden voortdurend opgeschroefd en uitgaven hierop verminderd. Personeel is moeilijk te vinden en moeilijk te behouden. In de komende jaren zal het tekort aan personeel alleen maar groter worden.

Wij als Oceaa vinden dat het nu tijd is voor verandering en een nieuwe manier van denken. Samen met organisaties willen we YP’s mee laten denken over hun toekomst. Oceaa ondersteunt zowel de opdrachtgever als de YP in dit traject.

Wij geven de YP de kans om ondernemend te zijn, te blijven leren, te spiegelen en een mening te durven geven. Onze coaching van de YP concentreert zich op functiegericht werken op basis van competenties, persoonlijke drijfveren en gedrag. Gezamenlijk kijken we waar de YP meerwaarde kan bieden binnen een organisatie.

Wij stimuleren de YP daarmee te laten denken buiten de traditionele kaders en het proces naar verandering in beweging te zetten. Na het doorlopen van het traject en na afronding van onze Traineeship komt de YP bij de organisatie in dienst!

Cor van der Vorm

Q&A Traineeship

Het Traineeship voor de Young Professional (YP) Samen met onze relaties en de YP richten wij de inhoud van het traject op maat in. Door de YP in een kort tijdsbestek een brede basis mee te geven, gedurende het traject verder op te leiden en te coachen

Lees verder >

Meer weten over onze Traineeship of Interim diensten?

Neem gerust contact met ons op!

INSIGHTS