Procesoptimalisatie gericht op verspillingen

Bedrijfsprocessen zijn het zenuwstelsel van een organisatie. Met goedlopende bedrijfsprocessen kom je ergens! In deze blog vertel ik je wat processen precies zijn en waarom ze zo belangrijk zijn. Ten slotte worden bedrijfsprocessen gekoppeld aan de Lean Six Sigma methode en worden de acht verspillingen van Muda beschreven.

Drie soorten bedrijfsprocessen

Heel eenvoudig ;  In een organisatie zijn alle bedrijfsprocessen met elkaar verweven. Een bedrijfsproces is een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren met toegevoegde waarde door de klant. Goedlopende bedrijfsprocessen zijn cruciaal en van levensbelang voor de gezondheid van een organisatie. Er zijn drie verschillende bedrijfsprocessen in een organisatie:

 1. Primair bedrijfsproces
 • De processen die direct te maken hebben met het bedrijfsdoel. Dit zijn bijvoorbeeld processen die te maken hebben met productie of verkoop.
 1. Managementproces
 • De processen die gericht zijn op het besturen van de organisatie en het inrichten van de bedrijfsprocessen
 1. Ondersteunend bedrijfsproces
 • De processen die bestaan in een organisatie om de primaire processen optimaal te kunnen uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld processen die te maken hebben met administratie of de financiële afdeling

 

Waarom heb je kennis nodig over jouw bedrijfsprocessen?

Maar waarom is het belangrijk om genoeg kennis te hebben over jouw bedrijfsprocessen? Het begrijpen van bedrijfsprocessen draagt bij aan de verbetering van het vermogen om problemen op te lossen en bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen. Ten tweede draagt het bij aan de verbetering van het ontdekken van nieuwe groeimogelijkheden. En ten slotte draagt het bij aan het aanpassingsvermogen om aan snel veranderende bedrijfsomgevingen tegemoet te komen.

 

Wat kan Lean Six Sigma betekenen in procesoptimalisatie?

Het implementeren van Lean Six Sigma geeft een organisatie een doelgerichte aanpak om de bedrijfsstrategie om te zetten naar concrete resultaten en succesvoller te zijn dan de concurrenten. Organisaties leveren niet altijd wat de klant wilt, wordt te laat geleverd of zijn er meerkosten. Dat komt door activiteiten in de organisatie die niet-waarde-toevoegend zijn.

 

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een manier om een duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat door te creëren of voor elkaar te krijgen of te bewerkstelligen. Door Lean Six Sigma door te voeren in de organisatie leidt dit tot kostenreductie door het verminderen van verspillingen en het verkorten van de doorlooptijd. Er wordt geïnvesteerd in de eigen medewerkers en wordt er gebruik gemaakt van de kennis en kunde die in de organisatie aanwezig is. De focus bij Lean Six Sigma ligt op wat de klant écht belangrijk vindt en waar de klant voor wilt betalen. Lean Six Sigma houdt zich aan vijf principes:

 1. Waarde, definieer wat waarde heeft vanuit de ogen van de klant
 2. Waardestroom, maak zichtbaar welke activiteiten bijdragen aan het creëren van waarde voor de klant en welke dat niet doen
 3. Flow, realiseer een constante gelijkmatige stroom van producten
 4. Pull, produceer op basis van de werkelijke afname door de klant, waardoor te veel of te vroeg produceren wordt voorkomen
 5. Perfectie, die je nastreeft door continu te verbeteren

 

De acht verspillingen van Muda

Binnen Lean Six Sigma onderscheiden we acht verschillende verspillingen (de Muda verspillingen):  

 1. Overproductie
 • Als er teveel producten geproduceerd worden terwijl er nog geen klant om gevraagd heeft.
 1. Wachten
 • Het wachten wordt veroorzaakt doordat een proces in de organisatie niet op tijd levert.
 1. Transport
 • Het onnodig verplaatsen van materiaal zoals onderhanden werk van de ene bewerking naar de andere
 1. Voorraad
 • Een grote voorraad klinkt fantastisch, er is altijd genoeg. Maar als je je bedenkt dat opslag en het zoeken naar de juiste middelen tijd en geld kosten, levert het je niets op.
 1. Overbewerking
 • Overbewerking betekent dat er meer gedaan wordt dan dat de klant gevraagd heeft. De klant wil alleen wat hij vraagt, geen overbodige extra’s!
 1. Fouten
 • Producten of diensten die niet voldoen aan de verwachtingen van de klant.
 1. Beweging
 • Bewegingen die gemaakt worden door mensen of machines doordat er gewerkt wordt in een slechte lay-out of de werkplek is slecht ingericht.
 1. Talent
 • Het niet optimaal gebruiken van de capaciteiten van mensen, zoals niet gebruikte vaardigheden en talenten.

 

TIPS

 • Om daadwerkelijk meer klantwaarde te creëren moet de aandacht vooral uitgaan naar de plaats waar het gebeurt; de werkvloer oftewel de Gemba. Ga analyse doen op de Gemba voor betere analyses!
 • Zorg ervoor dat je, als je aan de slag gaat met verbeteren, niet de ene verspilling voor de andere inwisselt. Dan verbeter je per saldo niets!
 • Om echt te verbeteren moet je de reden van de defecten achterhalen en wegnemen, waardoor je stopt met controleren.
 • Lean is geen project, Lean kent namelijk geen einde!
 • Lean is niet hárder werken, het is slímmer werken!

 

Gebruik de tips om zelf intern onderzoek te doen naar jouw processen. Komt u er zelf toch niet helemaal uit? Neem contact met mij op, dan bied ik jou graag hulp en steun om jouw processen te optimaliseren!

 

En anders wens ik jou heel veel succes in jouw proces 😉 !

Delen op:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Procesoptimalisatie
Esmée Koops

De kracht van Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen methodiek voor het aantoonbaar verbeteren van processen en organisaties. Het biedt een aanpak waarmee organisaties op een gestructureerde

Lees verder »
Besparingspotentieel
Esmée Koops

Faalkosten in de Bouwsector

Faalkosten, de bouw is hier zeker bekend mee. Faalkosten zijn de kosten die ontstaan doordat het bouwproces onnodig inefficiënt is verlopen of het eindproduct niet

Lees verder »